Hội thảo quốc tế lớn nhất về ngành Công nghiệp nước & Xử lý nước thải tại Việt Nam sẽ diễn ra vào tháng 11 tới

Triển lãm và Hội thảo quốc tế lớn nhất về ngành Công nghiệp nước & Xử lý nước thải tại Việt Nam (Vietwater) lần thứ 6 sẽ được tổ chức từ ngày 12 đến ...