Cần xây dựng chính sách riêng để kiểm soát ô nhiễm nước

Sáng 22/11/2014, tại Hà Nội, Liên minh Vận động Kiểm soát và Ngăn ngừa Ô nhiễm nước, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường & Cộng đồng và Liên hiệp các Hội ...