Hội thảo “Lao động nữ và vai trò của Công đoàn”: Đoàn kết để bảo vệ quyền của lao động nữ

Ngày 24.7, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN và Liên hiệp CĐ thế giới (WFTU) phối hợp tổ chức Hội thảo “Lao động nữ và vai trò của CĐ”. Diễn ra trong dịp kỷ ...