Tin nổi bật

Giải tỏa bức xúc cho làng nghề

Hiện nay, 2 vấn đề lớn đang trở thành nỗi trăn trở và bức xúc tại các làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội là thiếu mặt bằng sản xuất và ô nhiễm môi ...