Hội nghị Quốc tế về bảo vệ bức xạ nghề nghiệp: Tăng cường bảo vệ người lao động- Những lỗ hổng, thách thức và phát triển

Từ 1-5 tháng 12/2014 tại Vienna, Austria sẽ diễn ra Hội nghị quốc tế về Bức xạ nghề nghiệp: Tăng cường bảo vệ người lao động -Những lỗ hổng, thách ...